לשירותכם תמיד

גם בטלפון 052-3226910
(אנא השאירו הודעה קולית)
התנועה למלחמה בעוני בישראל, ת"ד 2201 כפר סבא


סיוע לפגועי נפש

 מטרתו העיקרית של פרויקט זה הנה לתת מענה ספציפי לאוכלוסייה חלשה זו, הסמויה מהעין. בנוסף מסייע הפרויקט להעלאת המודעות לזכויות המטופלים, ולהעמקת הקשר בין המערכת המשפטית לבין המערכת הפסיכיאטרית. הפרויקט פועל בבתי החולים אברבנאל, גהה ויפו במרכז הארץ. 
תפקידם של הסטודנטים המתנדבים בפרוייקט זה הוא לעבוד בשני מישורים, פנימי וחיצוני - במישור החיצוני הם מסייעים בבעיות משפטיות של המטופלים מחוץ לבית החולים; בפנימי - הם בוחנים האם נשמרות זכויותיהם המשפטיות של המטופלים בתוך בתי החולים.