לשירותכם תמיד

גם בטלפון 052-3226910
(אנא השאירו הודעה קולית)
התנועה למלחמה בעוני בישראל, ת"ד 2201 כפר סבא


דיור ציבורי

מחלקת הדיור הציבורי נותנת מענה לפונים המעוניינים לעמוד על זכויותיהם אל מול החברות המשכנות ומשרד השיכון והבינוי. הפרויקט נפתח בעקבות מצוקת הדיור שבאה לידי ביטוי במחאת האוהלים של קיץ 2011 . הסטודנטים המתנדבים בפרויקט מסייעים לדיירי הדיור הציבורי, לפונים המבקשים במסגרת הנושאים הבאים:

  • 1. בקשות לקבלת דירה במסגרת זכאות לדיור ציבורי.
  • 2. קבלת סיוע בשכ"ד או הגדלתו בהתאם למצב הפונה.
  • 3. שיפוץ דירות בדיור הציבורי.
  • 4. בקשה לרכישת דירה בדיור הציבורי.

הפונים יקבלו סיוע בניהול הבקשות השונות מול החברות המשכנות ומול משרד השיכון והבינוי. המתנדבים במחלקה ועורכי הדין מעניקים סיוע ראשוני במטרה להביא לשיפור מיידי במצב הפונים. במקרים מיוחדים המחלקה תקשר בין הפונה ובין עו"ד מתנדב אשר ייצג את הפונה בערכאות משפטיות.