לשירותכם תמיד

גם בטלפון 052-3226910
(אנא השאירו הודעה קולית)
התנועה למלחמה בעוני בישראל, ת"ד 2201 כפר סבא


יעוץ וחקיקה

מטרתו של פרויקט זה הינה גיבוש חקיקה חברתית בכנסת המדינה וקידום נושאים חברתיים ברמה הלאומית. לפרויקט ייעוץ וחקיקה שתי מטרות-משנה: מחד, גיבוש וניסוח תגובות להצעות חוק המועלות בכנסת. במסגרת זו משמיעים המשפטנים של "הל"ב במשפט" את קולם של הנזקקים בעשרות דיונים בוועדות השונות של הכנסת והם מביאים לתמורות רבות משמעות בחוקים (דוגמת חוק ההגנה לנוטלי משכנתאות, אגרות בגין ייצוג בבתי משפט, הצעת התקציב ועוד); ומאידך, גיבוש יוזמות חקיקתיות חדשות, מרביתן ללא עלות תקציבית כלשהי. הרעיון המרכזי שמאחורי פרויקט זה הינו שימוש בחקיקה ובתקציב ככלי חברתי רב עוצמה לתיקון עיוותים בחברה הישראלית.
בנוסף, מהווה פרויקט זה עמוד התווך של התנועה בכל הנוגע להגשת עתירות לבג"ץ (כדוגמת בג"ץ מאסר חייבים, בג"ץ אגרת הליך פשיטת רגל, בג"ץ המים ועוד).